Neonki poznają Prawa Dziecka i Polskę

W grupie Neonki zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Została wyświetlona prezentacja, pt. "Prawa dziecka - Twoje prawa". Dzieci kolorowały ilustracje z wybranymi przez siebie prawami. Wykonały prace plastyczne, pt. "Znam swoje prawa". Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

Jesienna pogoda w grupie Neonki

Jesienna pogoda często bywa kapryśna, jednak dzieci z grupy Neonki się nie nudzą! Podczas zajęć dzieciaki były obserwatorami i wykonawcami eksperymentu : " Deszczyk w szkle". Układały puzzle o pogodzie, dopasowały odpowiednie ilustracje do każdej pory roku.

Neonki poznają zmysły

Neonki poprzez zabawy poznały wszystkie zmysły człowieka: węch, wzrok, dotyk, smak oraz słuch. W trakcie zajęć dzieci stymulowały swoje narządy zmysłów, bo dzięki nim poznają otaczający je świat. Zmysł smaku stymulowany był poprzez próbowanie różnego rodzaju produktów spożywczych.

Neonki poznają las i jego mieszkańców

Przedszkolaki poznają leśne szlaki. Głównym celem zajęć było przybliżenie przedszkolakom środowiska przyrodniczego, jakim jest las i park, wzbogacenie ich wiedzy na temat znaczenia lasu dla ludzi i zwierząt oraz poznanie pracy leśnika. Dzieci poznawały wygląd, nazwy, zwyczaje i domy zwierząt leśnych.