Oddział prowadzą: MGR WERONIKA BAGIŃSKA, MGR ELŻBIETA POPOIŁEK

Oddział prowadzą: MGR EWELINA ŁUPKOWSKA,  ADRIANNA HAPKE

Oddział prowadzą: MGR KATARZYNA NAWROCKA, AGNIESZKA SALA, MGR KAROLINA RYMGAYŁŁO

Oddział prowadzą: MGR KAROLINA MOMOT, EWA WIŚNIEWSKA 

Oddział prowadzą: MGR MAGDALENA MISIAK, MGR ANGELIKA MOFINA – PRĘGA

Oddział prowadzą: MGR SYLWIA KACZMARCZYK, MGR KAROLINA RYMGAYŁŁO, MGR DOROTA WARZOCHA