Sale są duże i przestronne, dostosowane do potrzeb dzieci. Przy każdej z nich mieści się szatnia dla danego oddziału, łazienka oraz pomieszczenie dodatkowe dla nauczycieli na pomoce dydaktyczne. Sale dydaktyczne wyposażone są w estetyczne i przyjazne dzieciom meble, kąciki tematyczne oraz w nowoczesny sprzęt multimedialny.

W budynku mieści się duża sala wielofunkcyjna, która pełni co dzień rolę stołówki oraz sali widowiskowej na uroczystości i imprezy przedszkolne. Przedszkole dysponuje salą gimnastyczną do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych oraz zajęć korekcyjnych. Przedszkole posiada własną kuchnię wraz z personelem kuchennym , pozwalającym na prowadzenie przedszkolnej stołówki.

Przy przedszkolu znajduje się będzie plac zabaw, podzielony na strefy zabawowe, wyposażony w odpowiedni do wieku i nowoczesny, bezpieczny sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu.

Przedszkole przeznaczone jest dla 150 dzieci i dostosowane również do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Procesem opieki , wychowania i kształcenia objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, podzielone na sześć oddziałów. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. Zatrudnionych w niej jest około 30 osób w tym 15 nauczycieli wraz z dyrektorem, wicedyrektorem, psychologiem, nauczycielem religii i rytmiki oraz 14 pracowników administracji i obsługi.

Kadra pedagogiczna posiadać wyksztalcenie wyższe magisterskie oraz wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym z kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola. Nauczyciele posiadają także dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci objętych PPP.