Chcemy, aby każde dziecko osiągnęło granice, które będą nas zdumiewały. Aby było pomysłowe, miało bogaty słownik, rysowało, malowało, śpiewało, tańczyło. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, głód wiedzy. Pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Oferta zajęć dodatkowych i specjalistycznych w ramach realizacji podstawy programowej.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4
W KOŁOBRZEGU

GODZINY OTWARCIA PLACÓWKI: 6.30 - 17.00
GODZINY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 6.30 -12.30

Realizacja zadań wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

 • 06.30 - 08.15 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne. Praca indywidualna. Czynności higieniczne i samoobsługowe
 • 08.15 - 08.45 /5-6 latki/
 • 08.45 - 09.15 /3-4 latki/ Śniadanie
 • 09.00 - 09.15 Czynności higieniczne
 • 09.15 - 10.15 Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów. Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery
 • 10.15 - 10.30 Czynności higieniczne
 • 10.30 - 11.00 /5-6 latki/
  11.00 - 11.30 /3-4 latki/ II Śniadanie
 • 11.30 - 13.10 Odpoczynek dzieci młodszych. Dzieci starsze : zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery
 • 13.10 - 13.15 Czynności higieniczne
 • 13.15 - 13.45 /5-6 latki/
 • 13.45 - 14.15 /3-4 latki/ Obiad

Zadania realizowane po Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

 • 12.30 - 17.00 Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień - zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań z nauczycielami prowadzącymi. Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności. Spacery, wycieczki. Aktywność własna dzieci. Swobodna zabawa dzieci. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.