Delfinki poznają Polskę

W grupie Delfinki dzieci utrwaliły wiedzę na temat Polski. Przypomniały sobie polskie symbole i barwy narodowe. Dzieci wykonały pracę plastyczną" Flaga Polski". Chętnie śpiewały piosenkę " Polska to nasz kraj". Odgadywały zagadki tematyczne i oglądały filmy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

W piątek aktywnie uczestniczyły w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości.