Ruch drogowy i bezpieczna droga do przedszkola

W tym tygodniu Delfinki realizowały cykl zajęć pt. "Ruch drogowy i bezpieczna droga do przedszkola". Dzieci zapoznały się z  zasadami ruchu drogowego, przypomniały sobie najważniejsze znaki, a na pobliskim skrzyżowaniu ubrane w kamizelki odblaskowe uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć dzieci pracowały w grupie, w parach oraz zespołach.

Przedszkolaki poznały  zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Ponadto wykonały mnóstwo różnorodnych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym, układały pojazdy z figur geometrycznych, kodowały,  a na ćwiczeniach gimnastycznych towarzyszyły im znaki drogowe.