Ekologiczny tydzień u Delfinków

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia, które miały na celu zrozumienie przez dzieci znaczenia ochrony przyrody. Przedszkolaki dowiedziały się o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.

Poznały ekologiczny sposób wyrzucania śmieci czyli segregacji odpadów. Przedszkolaki zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia wyruszyli spod budynku przedszkola i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im terenu.

Delfinki wykonały pracę plastyczną w zespołach: "Eco - Zabawka". Zadanie każdego zespołu polegało na stworzeniu "Eco - Zabawki" z surowców wtórnych. Prace wyszły świetne, a pomysłów nie brakowało.

Najważniejszy wniosek z naszych zajęć - wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne.