Meduzy poznały zasady segregowania odpadów. Znają sposoby racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów. Zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw grożących życiu ludzi spowodowanym zanieczyszczeniem i dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego.

Dzieci zapoznały się z ogólnoświatowym Dniem Ziemi. Aktywnie uczestniczyły w przedszkolnej akcji sprzątania świata.