Meduzy poznają sztukę

W tym tygodniu Meduzy poszerzyły swoją wiedzę na temat różnych form uczestnictwa w kulturze. Dzieci poznały zasady zachowania się w teatrze, kinie, muzeum oraz filharmonii. Dowiedziały się i nauczyły jak kupować bilet w kasie teatru. Wiedzą też, jak należy odczytywać miejsce na bilecie i jak je odszukać.

Poznały sztukę "land art". Tworzyły w parach swoje obrazy z użyciem materiału przyrodniczego.