Formalności - Opłaty za dziecko w przedszkolu

Kategoria: Opłaty

 
pdf.png
Wysokość opłat

UCHWAŁA NR VIII/89/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-02-22
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2022-03-30
Zmieniony przez: Super User