Formalności - Opłaty za dziecko w przedszkolu

Kategoria: Opłaty

 
pdf.png
Wysokość opłat

Uchwała Nr XLIII/666/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

Dodany: 2021-02-22
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji:
Zmieniony przez: