Zapobiegajmy samobójstwom

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych.

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej - podsumowanie

Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy, że prowadzona od sierpnia 2023 roku diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej dobiega końca.

Posiłki dla uczniów w szkołach w roku szkolnym 2023/2024

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie pobytu w przedszkolu i nauki w szkole.

Ankieta wspierania rodziny

Zachęcamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta w sferze wsparcia dla rodzin. Badanie ankietowe umożliwi nam opracowanie Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026 dostosowanego w najwyższym stopniu do zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej.