KONCERTY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ

W tym roku rozpoczynamy cykl koncertów umuzykalniających z udziałem Filharmonii Koszalińskiej. Będą się one odbywały raz w miesiącu. Nauczyciele poszczególnych grup będą informowali o datach koncertów.

Prosimy o ubieranie w tych dniach dzieci adekwatnie do okazji - strój galowy.