SZANOWNI RODZICE. Informuję, że wszystkie wnioski złożone na okres wakacji, zostały rozpatrzone pozytywnie. Rodzice, którzy złożyli wniosek na lipiec do Przedszkola nr 10, są zobowiązani do złożenia w sekretariacie deklaracji i podpisania oświadczenia RODO i zgody na publikację wizerunku dziecka do 10 maja 2022 r.

Druki są dostępne do pobrania w sekretariacie. Podczas pobytu w Przedszkolu nr 10 logujemy i wylogowujemy dzieci za pomocą kart do systemu ewidencji STOPEREK. Informacje o płatności za lipiec z „góry” otrzymacie Państwo na email do 10 czerwca 2022 r. Wpłaty należy dokonać na wskazane w emailu konto bankowe "Przedszkola nr 10" w terminie do 25 czerwca 2022 r.

W przypadku nieuregulowania płatności w terminie dziecko zostanie skreślone z listy zgłoszonych do "Przedszkola nr 10".