SZANOWNI RODZICE, INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE WAKACJI DYŻUR BĘDZIE PEŁNIŁO W MIESIĄCU:

  • Lipcu 2022 r. - Przedszkole nr 10 dla dzieci z PM 10, PM 4 i oddziałów przedszkolnych z SP 6
  • Sierpniu 2022 r. - Przedszkole Nr 4 dla dzieci z PM 10, PM 4 i oddziałów przedszkolnych z SP 6

Z DZIEĆMI ZE WSKAZANYCH PRZEDSZKOLI PRACOWAĆ BĘDZIE TYLKO PERSONEL PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCEGO, TJ.

  • W LIPCU z Przedszkola Miejskiego nr 10
  • W SIERPNIU z Przedszkola Miejskiego nr 4

Rodzicom, którym niezbędne jest zapewnienie opieki dzieciom w w/w czasie, zobowiązani są w do złożenia wniosku w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 4 w nieprzekraczalnym terminie od 14 do 31 marca 2022 r.

Po rozpatrzeniu wniosków i przeliczeniu ilości miejsc, zostanie Państwu przekazana ostateczna informacja do 30 kwietnia 2022 r. o przyjęciu dziecka na okres wakacji do wskazanej lub innej placówki.

Płatność za żywienie i pobyt będzie pobierana z góry do 24 czerwca i 25 lipca 2022 r.

Poinformujemy także w jakim terminie będziecie się Państwo zgłaszać do placówki dyżurującej w celu złożenia niezbędnych dokumentów i deklaracji.

Z poważaniem,
Dyrektor Przedszkola
Dorota Warzocha