Urząd Miasta Kołobrzeg zawiadamia mieszkańców i użytkowników ulicy Warcisława III o rozpoczynających się z dniem 09.11.2021 r. (wtorek) robotach budowlanych związanych z przebudową ulicy Warcisława III z remontem kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na szeroki zakres zaplanowanych prac i ich intensywność pragniemy przeprosić za spodziewane czasowe utrudnienia w korzystaniu z dojazdu i dostępu do posesji i liczymy na wyrozumiałość zainteresowanych. Zakończenie remontu planowane jest w połowie grudnia 2021 roku.

Całość robót wykonywać będzie firma DOMAR Kazimierz Domaracki z siedzibą w: Tatów 3, 76-039 Biesiekierz. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji prosimy kierować do Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, tel. 943551622 (Grzegorz Kamiński, pokój nr 9).