26 października 2021r. w ramach procesu certyfikacji odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej przez konsultantkę Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Panią Agatę Juljańską z modułu wdrażania Planu daltońskiego w przedszkolu w zakresie: SAMODZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, WSPÓŁPRACY I REFLEKSJI.

Nauczyciele podczas szkolenia zapoznali się z pedagogiką zapoczątkowaną przez Helen Parkhaust już na początku XXw. Poznali podstawowe elementy jej funkcjonowania. Podczas prezentacji, Pani Agata przedstawiła możliwości wykorzystania pomocy edukacyjnych, a także podsunęła pomysły na wykorzystanie ich podczas zajęć. Oprócz teorii znalazł się też czas na zajęcia praktyczne. Nauczyciele pracując w zespołach, uczyli się jak prowadzić zajęcia stosując cztery główne zasady Planu Daltońskiego.

Dziękujemy za szkolenie w miłej, przyjaznej atmosferze, a także za przekazaną nam wiedzę. Szkolenie zrealizowane zostało ze środków budżetowych Gminy Miasto Kołobrzeg, Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach działań profilaktycznych przedszkola.