Wysokość składki Rady Rodziców wynosi 25 zł miesięcznie / 100 zł jednorazowo do końca roku. W tytule prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka.

Nr konta Rady Rodziców: 54 1240 6508 1111 0011 0496 8234. Wpłaty proszę dokonywać do końca marca.