Uwaga ! Rodziców zainteresowanych przedszkolem w okresie wakacji prosimy o składanie wniosków do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2021 r.

W pierwszej kolejności kwalifikowane będą dzieci, których oboje rodziców pracują w okresie wakacji i nie mają trudności z terminowym uiszczaniem opłat za przedszkole. Proszę zapisywać dzieci tylko w przypadku rzeczywistej potrzeby korzystania z opieki przedszkolnej.

Wnioski są do pobrania przy wejściu do placówki lub ze strony internetowej przedszkola. W okresie wakacyjnym grupy będą łączone i będą w nich pracowali różni nauczyciele w zależności od wykorzystywanego przez nich urlopu wypoczynkowego. Po wskazanym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Dyrektor przedszkola
Dorota Warzocha

 

Wniosek - dziecko w przedszkolu w okresie wakacji 2021

Dodany: 2021-04-28
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji:
Zmieniony przez: