Bezpieczna droga do przedszkola - Meduzy

W minionym tygodniu przedszkolaki uczyły się o bezpieczeństwie. Dzieci zostały zapoznane z przepisami ruchu drogowego, poznały niektóre znaki drogowe, ich kształty, kolor oraz symbol. Dowiedziały się, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczonym miejscu - pasach dla pieszych - zebrze.

Meduzy wybrały się na pobliskie przejście dla pieszych i wdrażały się do sprawnego przemieszczania się na drugą stronę ulicy. Pod koniec tygodnia przedszkolaki odbyły krótki quiz, który polegał na sprawdzeniu ilości zapamiętanych treści poruszanych w trakcie zajęć i zabaw tematycznych. Wszystkie dzieciaki wykazały się wiedzą na temat bezpiecznej drogi do przedszkola oraz znajomością zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw.

W dniu 15 września świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli święto kreatywności. Dzieci z grupy „Meduzy” patyczkami z farbą ozdobiły motylki w kolorowe kropki. Radości i uśmiechu oraz fantazji w stawianiu kolorowych kropek nie zabrakło.